kommunalVeg

Status: Submitted

Definition: Kommunal veg. Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: K