europaveg

Status: Submitted

Definition: Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR).

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: E