Search register

Vegkategori

 

Updated: 04/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Europaveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering ihht. internasjonale avtaler (AGR).
E

Submitted

Fylkesveg. Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
F

Submitted

Kommunal veg. Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.
K

Submitted

Privat veg. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.
P

Submitted

Riksveg. SVV er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
R

Submitted

Skogsveg. Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.
S

Submitted

Showing 1 - 6 of 6 hits