Search register

VannSperretype

Inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater. 

Updated: 11/12/2023
Status: Valid
Showing 0 - 0 of 0 hits

    Codelist

    Showing 0 - 0 of 0 hits