rørgelender

Status: Submitted

Definition: Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rørgelender