låstBom

Status: Submitted

Definition: Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: låstBom