bussluse

Status: Submitted

Definition: Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: bussluse