bomMedAutomatiskÅpner

Status: Submitted

Definition: Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: bomMedAutomatiskÅpner