Search register

TypeVegsperring

 

Updated: 04/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Kjegle(r)/pullert(er) av betong plassert slik at det stenger for biltrafikk.
betongkjegle

Submitted

Bilsperre
bilsperre

Submitted

Bom som åpner seg automatisk på signal fra kjøretøy
bomMedAutomatiskÅpner

Submitted

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)
bussluse

Submitted

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.
låstBom

Submitted

New Jersey-steiner o.l. plassert slik at det stenger for biltrafikk.
newJersey

Submitted

Rørgelender/trafikkgjerde plassert slik at det stenger for biltrafikk.
rørgelender

Submitted

Steinblokker plassert slik at det stenger for biltrafikk.
steinblokk

Submitted

Stolper, steiner, blokker etc plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen).
trafikkavviser

Submitted

Showing 1 - 9 of 9 hits