rampe

Status: Valid

Definition: lenke for på- eller avkjøring av annen veg. INSPIRE slipRoad

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rampe