passasjerferje

Status: Valid

Definition: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: passasjerferje