Riksgrense

Status: Valid

Definition: avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Riksgrense