Fylkesgrense

Status: Valid

Definition: avgrensning av fylke

Updated: 16.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Fylkesgrense