Search register

Type avgrensning

oversikt over ulike typer avgrensingslinjer. 

Updated: 11/12/2023
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.
avtaltAvgrensningslinje

Valid

avgrensning av fylke
Fylkesgrense

Valid

avgrensing av kommune
Kommunegrense

Valid

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner
Riksgrense

Valid

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen
Territorialgrense

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits