Search register

Tilgjengelighet

beskriver om hytta er låst eller ulåst.  

Updated: 23/11/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

benyttes i N50, N100 og N250. Låst og krever forhåndsbooking.
låst

Valid

benyttes i N50, N100, N250, N500 og N1000. Irrelevant/ikke aktuell.
udefinert

Valid

benyttes i N50, N100, N250, N500 og N1000. Ulåst eller tilgjengelig med Den Norske Turistforenings standardnøkkel.
ulåst

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits