Lokal

Status: Valid

Definition: Lokal retingreferanse uavhengig av geografisk eller magnetisk nord

Updated: 20.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 3