Vik

Status: Draft

Definition: Kil eller bukt i vann eller vassdrag.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vik