Vidde

Status: Draft

Definition: Høyereliggende (fjell)område med lite høydevariasjoner innenfor området, som regel over tregrensa.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vidde