Vegstrekning

Status: Draft

Definition: Navn på vegstrekning som ikke nødvendigvis har et formelt vedtak, og ikke er det samme som adressenavnet. Det kan være f.eks. turistrekninger og ringveger rundt en by.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vegstrekning