Vegkryss

Status: Draft

Definition: Allment kjent vegkryss i alle typer veger og gater.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vegkryss