Varde

Status: Draft

Definition: (Som oftest) oppstablet stein som skal markere sti, grensemerke, trigonometrisk punkt o.l.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: varde