Vaktstasjon/beredsskapsbygning

Status: Draft

Definition: Bygning for politi/brann/los/toll/ambulanse/fly- og skipsovervåkning.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vaktstasjonBeredsskapsbygning