Vad

Status: Draft

Definition: Vadested, vanligvis der en stistrekning krysser elv, bekk eller vann.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: vad