Utmark

Status: Draft

Definition: Beitemark i skog og mark vekk fra garden (og innmarka).

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: utmark