Tunnel

Status: Draft

Definition: Vanlig tunnel på veg. Bruk kurve/linje for tunnelstrekning eller punkt for navn på tunnelåpning.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: tunnel