Topp

Status: Draft

Definition: Tind, markant topp på fjell, berg, ås osv.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: topp