Taubane

Status: Draft

Definition: Heis til frakt av gods/høy, ikke persontrafikk.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: taubane