Sund

Status: Draft

Definition: Innsnevret område i vann eller vassdrag.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sund