Sti

Status: Draft

Definition: Stistrekning, råk, slepe (gammel drifteveg), reindriftsveg.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sti