Stasjon

Status: Draft

Definition: Stoppested for jernbane, tunnelbane og/eller trikk. Som regel betjent.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: stasjon