Støls-/setereiendom

Status: Draft

Definition: Matrikulert seternavn eller enkeltseter innenfor et seterområde

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: stølsSetereiendom