Skytefelt

Status: Draft

Definition: Militært sprengingsfelt, bombe- og skytefelt, både på land og sjø.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: skytefelt