Skredområde

Status: Draft

Definition: Område der det går eller har gått skred.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: skredområde