Skog

Status: Draft

Definition: Alle typer fra stor barskog til og med vierkratt i Finnmark.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: skog