Skar

Status: Draft

Definition: Markant senkning i fjell eller berg.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: skar