Sjøstykke

Status: Draft

Definition: Stykke av sjøen utanfor land, vanligvis innaskjærs eller i kystnære farvann.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sjøstykke