Sjømerke med indirekte belysning

Status: Draft

Definition: Sjømerke med indirekte belyst struktur, skilt, fundament eller plasseringspunkt.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sjømerkeMedIndirekteBelysning