Sjødetalj

Status: Draft

Definition: Detalj som ikke dekkes av andre sjø-navneobjekttyper.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sjødetalj