Rasteplass

Status: Draft

Definition: Rasteplass definert og lagt til rette av Statens vegvesen eller annen offentlig myndighet.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rasteplass