Ras i sjø

Status: Draft

Definition: Undersjøisk rasområde med stein, jord, sand eller leire.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rasISjø