Rørledning

Status: Draft

Definition: Alle typer rørledninger: Olje, gass, vann o.l.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rørledning