Rådhus

Status: Draft

Definition: Administrasjonssenteret i den administrative enheten, f.eks. stat, fylke, kommune.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: rådhus