Platå i sjø

Status: Draft

Definition: Stor, flat forhøyning som skiller seg fra havbunnen omkring.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: platåISjø