Overett

Status: Draft

Definition: To sjømerker, med eller uten lys, som, når de peiles på linje, viser kurs for gjennomseiling.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: overett