Overbygg

Status: Draft

Definition: Overbygg over veg eller jernbane for beskyttelse mot ras, for å gjemme f.eks. veg i bebyggelseområde eller som viltoverganger.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: overbygg