Os

Status: Draft

Definition: Innløp eller utløp av elv eller bekk i innsjø/vann/tjern eller sjø (saltvann).

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: os