Oppdrettsanlegg

Status: Draft

Definition: Anlegg for foring og stell av husdyr til de kan settes i produksjon eller slaktes, oppforing av fisk (og andre sjødyr) i fangenskap.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: oppdrettsanlegg