Mindre brukonstruksjon

Status: Draft

Definition: Korte bruer eller kulverter hvor navnet er av liten allmenn interresse eller av teknisk art.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: mindreBrukonstruksjon