Kraftstasjon

Status: Draft

Definition: Alle typer / alle størrelser til energiproduksjon (f.eks. el. og varme).

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: kraftstasjon