Kontinentalsokkel

Status: Draft

Definition: Område med grunt hav rundt kontinentene. Ofte brukt om et lands økonomiske interessesone til sjøs.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: kontinentalsokkel